Podmínky reklamní, obchodní a sponzorské spolupráce

            Vážení obchodní přátelé, jsme si vědomi, že impozantních sportovních výsledků by klub nikdy nedosáhl bez podpory sponzorů a reklamních partnerů, kteří se podílejí každoročně na naplnění rozpočtu celého klubu. Pro letošní rok se tento rozpočet pohybuje na hranici deseti milionů korun, což sice házenou řadí v konkurenci fotbalu a hokeje do kategorie méně nákladných, nicméně bývá rok od roku těžší zajistit finančně bezproblémový provoz klubu.
             Proto jsme pro Vás připr
avili následující seriozní nabídku reklamních produktů, které bychom Vám byli schopni za Vaše případné vložené finanční prostředky poskytnout. Se vznikem společné česko-slovenské mezinárodní ligy se totiž otevřely další možnosti v oblasti reklamy a marketingu, jelikož tento projekt zajišťuje minimálně dvacet hodin vysílacího času v České televizi. V případě našeho klubu je řídící komisí Handball International League schválený počet čtyř přímých přenosů, z toho dva přenosy z plzeňské sportovní haly. Také naši další mediální partneři - Radio FM Plus, Plzeňský deník, ZAK TV a celostátní partner společné ligy deník Sport - garantují Vaši kvalitní prezentaci, kterou jsme rozdělili do několika následujících kategorií: generální, hlavní, významný, důležitý.
              Jménem vedení našeho klubu HSC Plzeň věřím, že v tomto našem materiálu dostanete co možná nejvíce informací o možnostech a záměrech našeho klubu. Chtěli bychom být pro Vás solidním partnerem, který se snaží splnit vaše přání a představy o činnosti významného plzeňského sportovního klubu, díky kterému se Vaše společnost dostane do povědomí v nejen v České republice, ale i na Slovensku.

Generální partner:
- Má právo zařadit jméno společnosti do oficiálního názvu klubu, který bude prezentován ve všech médiích při publikování výsledků

  - Výrazné logo společnosti na palubovce sportovní haly při utkáních HSC Plzeň - rozměr
  3 x 1,5m.

- Logo společnosti na přední části dresu uprostřed, rozměr max..625 cm čtverečních
(25x25)
- logo společnosti v libovolné velikosti na teplákových soupravách a na tréninkových
dresech využívaných k rozcvičení před utkáním.
- 4 reklamní panely dle návrhu umístěné za brankami -viditelnost při každé střele na branku , 1 panel na mantinelu východního sektoru (panely GP), rozměr panelu 3 x 1m. (kapacita haly 2000 diváků)

  - jméno a logo společnosti bude uváděno na všech tiskových materiálech klubu, ve zpravodaji 1 stránka, na vstupenkách, plakátech a tiskových zprávách, vždy jako "generální partner"

  - možnost šíření vlastního propagačního materiálu prostřednictvím zpravodaje klubu, náklad zpravodaje 1000 ks na utkání.

  - prezentace společnosti na všech tiskových konferencích pořádaných HSC Plzeň

    • rozhovory s představiteli klubu pro televizní společnosti před reklamní tabulí společnosti
    • možnost využívat nejznámější osobnosti klubu ke svým reklamním účelům, pro propagaci vlastních výrobků či služeb
    • právo vždy a všude užívat spojení "generální partner HSC Plzeň"
    • prezentace na oficiální internetové stránce HSC Plzeň v libovolném rozsahu
    • HSC Plzeň poskytne 10ks VIP vstupenek a podle potřeby až 100 ks permanentních vstupenek na utkání základní části pro zaměstnance společnosti.
    • Prezentace ve sdělovacích prostředcích:

     Rozhlas: mediální partner nejposlouchanější soukromá stanice v jihozápadních Čechách radio FM Plus (poslechovost 140000 posluchačů, dosah západní, jižní, severní a střední Čechy) smluvně zajišťuje okamžitou reportáž a zpravodajství o podpisu reklamní smlouvy s rozhovorem s představitelem společnosti, v annonci na každé domácí utkání (18 v základní části + play-off) uvedení společnosti v názvu klubu, 2x v sezoně hodinový soutěžní pořad Jízda věnovaný jen generálnímu partnerovi HSC Plzeň a přímé vstupy redaktora s každého domácího utkání.

     Tisk: partnerem je Plzeňský deník, u každého článku o HSC Plzeň logo společnosti s prezentací jako generální partner. Prezentace při podpisu smlouvy včetně fotografie.

     Deník Sport: uvedení loga společnosti s odkazem "generální partner HSC Plzeň", rozměr 3 x 4cm, počet 36 x ročně, vždy při článku nebo zpravodajství o HSC Plzeň.

     Televize: ve vysílání České televize smluvně zajištěno pro soutěž minimálně 20 hodin přímých přenosů, dle plánu pro HSC Plzeň jsou tato utkání: 22.10. Plzeň-Dukla, 29.10. Zubří-Plzeň, 26.11. Plzeň-ŠKP Bratislava a 3.12. Dukla-Plzeň. Utkání budou vysílána v neděli ve 14 hodin na programu ČT2 jako součást pořadu Studio Sport. Plán vysílání slovenské televize ještě není znám. ZAK TV: Západočeské zpravodajství pro TV Prima zajistí v pořadu Sport týdne prezentaci společnosti jako jednoho ze sponzorů pořadu, dále zajistí uvádění jména společnosti v oficiálním názvu klubu, zajišťuje obrazové zpravodajství z každého domácího utkání HSC Plzeň.

Cena k jednání za tento reklamní packet je 5 000.000,-Kč (bez DPH)

 

Hlavní partner:

    • logo na přední nebo zadní části dresu - pozice HP1 nebo HP2 dle výběru společnosti, rozměr HP1 10 x 15 cm, HP2 7 x 21cm
    • logo společnosti na teplákových soupravách, max.vel. 100cm čtverečních
    • 2 reklamní panely společnosti dle návrhu umístěné za brankami (HP1,HP2 dle návrhu), loga v přímém záběru TV kamer při každé střele na branku , rozměr panelu

   2 x 1m. Návštěvnost na utkání cca 800 diváků.

    • jméno a logo společnosti bude uváděno ve všech tiskových materiálech klubu, ve zpravodaji 1/2 stránky, na vstupenkách, plakátech a tiskových zprávách, vždy jako "hlavní partner"
    • možnost šíření vlastního propagačního materiálu prostřednictvím zpravodaje k utkání, náklad 1000ks na utkání.
    • Prezentace společnosti na všech tiskových konferencích pořádaných HSC Plzeň
    • Rozhovory s představiteli klubu pro televizní společnosti před reklamní tabulí společnosti
    • Možnost využívat nejznámější osobnosti klubu ke svým reklamním a propagačním účelům
    • Právo užívat slovní spojení "hlavní partner HSC Plzeň"
    • Prezentace na oficiální internetové stránce HSC Plzeň v rozsahu 1 stránky
    • HSC Plzeň poskytne 4ks VIP vstupenek a 10ks permanentních vstupenek na utkání základní části pro zaměstnance společnosti
    • Prezentace ve sdělovacích prostředcích:

     Rozhlas: mediální partner nejposlouchanější soukromá stanice v jihozápadních Čechách Radio FM Plus (poslechovost 140 000 posluchačů, dosah západní, severní, střední a jižní Čechy) smluvně zajišťuje okamžitou reportáž a zpravodajství o podpisu reklamní smlouvy s rozhovorem s představitelem společnosti, v annonci na 9 domácích utkání uvedeno jméno hlavního partnera, 1x v sezoně soutěžní pořad Jízda věnovaný hlavnímu partnerovi HSC Plzeň.

     Tisk: partnerem je Plzeňský deník, zajišťuje fotografie a zpravodajství z každého domácího utkání, fotografie z podpisu smlouvy

     Televize: ve vysílání České televize smluvně zajištěno pro soutěž minimálně 20 hodin přímých přenosů, dle plánu pro HSC Plzeň jsou tato utkání: 22.10.Plzeň-Dukla, 29.10.Plzeň-Zubří, 26.11. Plzeň-ŠKP Bratislava a 2.12. Dukla- Plzeň. Utkání budou vysílána v neděli od 14 hodin na programu ČT2 v pořadu Studio Sport. Plán vysílání slovenské televize ještě není znám. ZAK TV - Západočeské zpravodajství pro TV Prima zajišťuje pravidelné obrazové reportáže z každého domácího utkání (celkem 18 utkání v základní části + play-off)

    • Cena k jednání za tento reklamní packet je 1 500.000,-Kč (bez DPH)Významný partner:
- logo společnosti na jedné z pozic VP dle návrhu reklamních ploch na trenýrkách, rozměr loga max.100cm čtverečních

    • reklamní panel na jedné z pozic VP dle návrhu ploch na východní straně mantinelu sportovní haly při utkáních HSC Plzeň, logo v přímém záběru TV kamer, rozměr

   2 x 1m.

    • jméno a logo společnosti bude uváděno ve všech tiskových materiálech klubu, ve zpravodaji k utkání 1/4 strany, na vstupenkách, plakátech k utkání, vždy jako "významný partner"
    • - možnost šíření vlastního propagačního materiálu prostřednictvím zpravodaje k utkání, náklad 1000 ks na utkání
    • -možnost využívat nejznámější osobnosti klubu k vlastním reklamním a propagačním účelům
    • právo užívat vždy a všude spojení "významný partner HSC Plzeň"
    • prezentace na oficiální internetové stránce HSC Plzeň v rozsahu 1 strany
    • HSC Plzeň poskytne 2 VIP vstupenky a 5 permanentních vstupenek pro zaměstnance společnosti
    • Prezentace ve sdělovacích prostředcích: mediální partneři Radio FM Plus, Plzeňský deník a ZAK TV zajišťují uveřejnění jména společnosti při podpisu smlouvy, zajišťují kompletní zpravodajství, Plzeňský deník včetně fotografií, ZAK TV dělá z každého domácího utkání obrazovou reportáž.
    • Česká televize: smluvně zajištěno pro soutěž minimálně 20 hodin přímých přenosů, dle plánu pro HSC Plzeň jsou tato utkání: 22.10.Plzeň-Dukla, 29.10. Zubří-Plzeň, 26.11. Plzeň - ŠKP Bratislava a 3.12. Dukla - Plzeň. Utkání budou vysílána v neděli ve 14 hodin jako součást pořadu Studio Sport. Plán vysílání slovenské TV ještě není znám.

Cena k jednání za tento reklamní packet je 500.000,-Kč (bez DPH)


Důležitý partner:
Do této kategorie řadíme veškeré další partnery klubu, pro které máme připraveno umístění log za oběma brankami na síti, sezonní předplatné reklamního prostoru ve zpravodaji, uvedení loga společnosti na plakátech ,možnost umístění reklamní tabule společnosti nad ochozy pro diváky ve sportovní hale a také další reklamní produkty dle přání a možností partnera.

Cena za prezentaci v této kategorii pochopitelně není pevná, jsme ochotni a připraveni připravit pro každého prezentaci v rámci jeho i našich možností k oboustranné spokojenosti.

Kontaktní osoby:

Radek Šilhan - marketingový ředitel HSC Plzeň
Úslavská ul.
Plzeň -Slovany
Tel. 019/7240550, 0603/179311

Robert Štrunc obchodní ředitel HSC Plzeň
Úslavská ul.
Plzeň-Slovany
Tel. 019/7240550 sportovní hala
019/7187212 zaměstnání
0606730461
E - mail: robert.strunc@mafra.cz

 

Grafická úprava - texty Jaromír Pech
Copyrighte ©
Poslední úprava: 14.05.2001